ПОЛИТИКА ЗА СЪБИРАНЕ И ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ ОТ 

NET MALL

  Онлайн магазин NET MALL осигурява гарантирането на правото на защита на личните данни като основен свой ангажимент, поради което ще използва и вложи всички необходими средства и усилия, за да се обработват Вашите данни при пълно съответствие с Регламент (ЕС) 2016/679 („Общият регламент на ЕС относно защитата на данните“ или „ОРЗД“) и всяко друго приложимо българско законодателство.

Категории лични данни, които обработваме

   Ние събираме Вашите лични данни директно от Вас, така че вие решавате какъв вид информация да ни предоставите. Информацията, която получаваме от Вас е следната:

   • Когато си създавате профил в Net Mall, Вие ни предоставяте вашите адрес на електронна поща, собствено, бащино и фамилно име;
   • Имате възможност да добавите допълнителна информация към личната ви страница (Моят акаунт) от платформата на Net Mall като: снимка, пол, мобилен телефонен номер, дата на раждане, адрес за доставка, допълнителен адрес на електронна поща, дати върху банкови карти и пр.;
   • При генериране на поръчка, вие ни предоставяте следната информация: желаният от Вас продукт, собствено и фамилно име, адрес за доставка, данни за фактуриране, начин на плащане, телефонен номер, дати върху банкови карти и д.р.

NET MALL си запазва правото да събира и впоследствие обработва определена информация относно посещенията ви на нашия уебсайт, за да персонализираме и изготвим предложения, които са съобразени с вашия профил.

NET MALL не желае да събира или обработва данни на непълнолетни лица, на възраст под 16 години.

 Цели и основанията за събирането на лични данни

Вашите лични данни ще бъдат използвани за следните цели:

   • Предоставяне на услуги на Net Mall във Ваша полза

Тази обща цел включва, при необходимост, следното:

   • създаване и управление на профил в платформата на Net Mall;
   • обработване на поръчки, като приемането, валидирането, експедирането и фактурирането им.
   • анулирания на поръчки или всякакви други проблеми, свързани с поръчките, закупените стоки или услуги;
   • връщане на продуктите в съответствие със законовите разпоредби;
   • възстановяване на стойността на продуктите съгласно законовите разпоредби;
   • подпомагане, включително даване на отговори на Вашите въпроси във връзка с поръчките Ви или стоките и услугите на Net Mall или на маркетплейс продавачите в онлайн платформата на Net Mall

Обработването на Вашите данни за тези цели в повечето случаи е необходимо за сключването и изпълнението на договор между Net Mall и Вас. Освен това, за изпълнението на тези цели се изисква обработване съгласно приложимото законодателство, включително данъчното и счетоводното законодателство.

Net Mall изисква Вашето предварително съгласие, за да ви изпращаме маркетингови съобщения. Можете да промените решението си и оттеглите своето съгласие по всяко време като:

   • промените настройките в клиентския профил в раздел
    “Мои лични данни”;
   • използвате връзката „Отпиши се“ в съобщенията, които получавате от нас; или като
   • се свържете с Net Mall, използвайки данните за контакт

Период от време на съхранение на личните ви данни

Съхраняваме Вашите лични данни докато имате акаунт в Net Mall. Вие винаги може да поискате от нас да изтрием определена информация или да закрием акаунта Ви и ние ще отговорим на това искане като запазим определена информация, дори и след закриване на акаунта, когато приложимото законодателство или законни интереси го налагат

Получатели на които предоставяме вашите лични данни

Даваме достъп до някои от Вашите лични данни на следните категории получатели:

   • доставчици на куриерски услуги;
   • доставчици на платежни/ банкови услуги;
   • доставчици на маркетингови/ телемаркетингови услуги;
   • доставчици на ИТ услуги;
   • други компании, с които ние можем да разработваме съвместни програми за продаване на пазара на нашите стоки и услуги
   • публични органи при поискване.

Алгоритъм за защита на вашите лични данни

Net Mall се ангажира да гарантира сигурността на личните данни като прилага подходящи технически и организационни мерки при съблюдаване на промишлените стандарти.Съхраняваме Вашите данни на сигурни сървъри като използваме най-новите алгоритми за криптиране и гарантираме съхранението на резервни копия.

Вашите права

Общият регламент относно защитата на данните признава редица права във връзка с Вашите лични данни. Можете да поискате достъп до Вашите данни, корекцията на грешки в нашите файлове, и/или да повдигате възражения по отношение на обработването на Вашите лични данни. Можете също така да упражните правото си на подаване на жалба пред компетентния надзорен орган или до съда. В зависимост от случая, вие можете също така да разполагате с правото да поискате изтриване на Вашите лични данни, правото на ограничаване на обработването на Вашите данни и правото на преносимост на данните.

За да упражнявате правата си, можете да се свържете с нас като използвате данните за контакт . Моля, вземете предвид следното, ако желаете да упражните тези права:

Самоличност. Ние подхождаме сериозно към поверителността на всички записи, съдържащи лични данни. Поради тази причина, ви молим да ни изпратите Вашите искания относно тези записи като използвате адреса на електронната Ви поща, посочен във Вашия акаунт в Net Mall. В противен случай, ние си запазваме правото да проверяваме Вашата самоличност като изискваме допълнителна информация за потвърждаването ѝ.

Такси. Net Mall няма да налага такса за упражняване на каквито и да е права по отношение на Вашите лични данни, освен когато искането Ви за достъп до информация е без основание, многократно или излишно се повтаря, в който случай ще таксуваме разумна сума. Ще Ви информираме за евентуални приложими такси, преди да разгледаме искането Ви.

Срок за отговор. Net Mall ще отговаря на всички валидни искания в рамките на един месец, освен когато искането е особено сложно, или ако са отправени повече искания, в който случай ще отговорим в рамките на максимум два месеца. Ще ви уведомим дали ще имаме нужда от повече от един месец. Възможно е да ви помолим да ни кажете какво точно желаете да получите или за какво се тревожите. Така вие ще ни помогнете да действаме по-бързо и да съкратим времето за отговор на Вашето искане.

Права на трети страни. Няма да е необходимо да отговаряме на искане, ако то засяга по отрицателен начин правата и свободите на други субекти на данни.

 Жалби Имате правото да подавате жалба пред надзорния орган относно обработването на вашите лични данни. В България данните за контакт с надзорния орган за защита на данните са, както следва:

Комисия за защита на личните данни

Адрес: София 1592, бул. Проф. Цветан Лазаров № 2 

тел. 02/91-53-555

Право на възражение 

Можете да възразите по всяко време поради причини, свързани с конкретна ситуация, срещу обработването на Вашите лични данни, основано на нашите законни интереси, ако считате че Вашите основни права са над тези интереси.

 Можете да възразите по всяко време срещу обработването на Вашите данни за целите на директния маркетинг (включително създаване на профили) без да посочвате каквато и да било причина, като в този случай обработването ще бъде прекратено при първа възможност.

Shopping Cart Items

Empty cart

No products in the cart.

Return to Shop
Search for:
X