Персонално изработване  на дипломни и курсови работи, реферати, семестриални казуси, есета и магистърски тези по различни дисциплини в средното и висше образование. Темите се изработват на индивидуален принцип, според училището, учебика университета, студента, специалността и предмета. Цената се определя в зависимост от темата, нейния обем и срока на изпълнение.

Екипа на онлайн академичния асистент ви гарантира

  • индивидуална дипломна разработка
  • следване на структурата на темата
  • съобразяване с изискванията
  • извличане на подходящи литературни източници
  • изготвяне на таблици, графики, диаграми и фигури
  • провеждане на проучвания, изследвания, анализи и статистики
  • организиране на анкетни проучвания
  • извършване на корекции при необходимост

За нашите служители всеки клиент е уникален и заслужава специално внимание

Очакваме ви!

Shopping Cart Items

Empty cart

No products in the cart.

Return to Shop
Search for:
X