Онлайн асистент обучение и професионална квалификация предоставя :
Частни уроци по САТ, Математика, Икономика, Европейско сътрудничество и интеграция, PR и бизнес комуникации, Хуманитарни науки, Публична администрация, Компютърни науки и технологии, История, Георграфия, Биология, Химия, Физика, Туризъм, Право, Мениджмънт, Маркетинг, Макроикономика, Микроикономика, Финанси, Психология, Философия, Педагогика, Връзки с обществеността, Управление на човешки ресурси, Национална сигурност, Екология, Реклама, Здравен мениджмънт, Електротехника, Електроника, Автоматика, Висша математика, Материалознание, Инженерна графика, Счетоводство, Информационни системи и технологии, Публична администрация, Лидерство на управлението, Екология

Професионална квалификация в сферата на :
• Управление на проекти
• Разработване и изпълнение на проекти по програмите на ЕС
• Личностни умения
• Мениджмънт
• Валидиране на системи за качество
• Валидиране на системи за оптимизация на производство
• Валидиране на складови програми
• Изготвяне на технологични карти и технологии за производство
• Пускане в експлоатация на производствени участъци, административни отдели и звена
• Изготвяне на иновационни стратегии
• Внедряване на иновации
• Внедряване на ЕРП системи

За нашите служители всеки клиент е уникален и заслужава специално внимание

Очакваме ви!

Shopping Cart Items

Empty cart

No products in the cart.

Return to Shop
Search for:
X