Онлайн асистент обучение и професионална квалификация предоставя СЛЕДНИТЕ АБОНАМЕНТНИ УСЛУГИ:

частни  и групови уроци  по САТ, Математика,  Икономика, Европейско сътрудничество и интеграция, PR и бизнес комуникации, Хуманитарни науки, Публична администрация, Компютърни науки и технологии, История, Георграфия, Биология, Химия, Физика, Туризъм, Право, Мениджмънт, Маркетинг, Макроикономика, Микроикономика, Финанси, Психология,  Философия, Педагогика,  Връзки с обществеността,  Управление на човешки ресурси,  Национална сигурност,  Екология,  Реклама,  Здравен мениджмънт, Електротехника, Електроника, Автоматика, Висша математика, Материалознание, Инженерна графика, Счетоводство, Информационни системи и технологии, Публична администрация, Лидерство на управлението, Екология

персонални и групови обучения по професионална квалификация в сферата на :Управление на проекти, Разработване и изпълнение на проекти по програмите на ЕС, Личностни умения, Мениджмънт, Валидиране на системи за качество, Валидиране на системи за оптимизация на производство, Валидиране на складови програми, Изготвяне на технологични карти и технологии за производство, Пускане в експлоатация на производствени участъци, административни отдели и звена, Изготвяне на иновационни стратегии, Внедряване на иновации, Внедряване на ЕРП системи

*САТ – е американската тестова система за оценяване. Ако желаете успешно да положите изпитите по математика в американските университети пpедлагамe на Вашето внимание авторско разработена система съобразена изцяло с изискванията на американското висше образование. Работим посредством индивидуални курсове, съобразени с нивото на кандидат студента

С възможност за седмичен, месечен и годишен абонамент.

Условия:

  • Сключва се договор за абонаментна услуга
  • Сумата зависи от честотата на обучението
  • Срока : персонален, за един семестър или цяла учебна година
  • Плащането се извършва на всяко 25 число на месеца

За нашите служители всеки клиент е уникален и заслужава специално внимание

Очакваме ви!

Shopping Cart Items

Empty cart

No products in the cart.

Return to Shop
Search for:
X