Европейски стратегии, иновации и мениджмънт са в основата на услугите, които предлага виртуалния офис свързан с онлайн бизнес мениджмънт и администрация на нашите клиенти. Те са базирани на три ключови двигатели за растеж, които да бъдат въведени в действие посредством конкретни действия на равнището на ЕС и на национално равнище: интелигентен растеж (насърчаване на познанията, иновациите, образованието и цифровото общество), устойчив растеж (по-ефикасно използване на ресурсите при производството, като същевременно се повиши конкурентоспособността) и приобщаващ растеж (нарастване на участието в пазара на труда, придобиване на умения и борба с бедността).

Предлагаме следните услуги:

o Изготвяне на бизнес анализи;
o Изготвяне на стратегии за развитие на бизнес структури
o Проучване относно предварителната оценка за допустимост на бенефициент по конкретна програма
o Анализ на предварителната оценка за класиране на бенефициент по конкретна програма
o Текстообработка и работа с файлове
o Цялостно дистанционно администриране на управление на компании или отделни отдели
o Пускане в експлоатация на производствени участъци, административни отдели и звена
o Процедури за защита на интелектуалната собственост на национално и интернационално ниво
o Изготвяне на иновационни стратегии
o Внедряване на иновации
o Изготвяне на концепция за създаване на иновация на национално и интернационално ниво и нейната реализация
o Виртуална офис администрация
o Комуникация с клиенти, институции и доставчици
o Маркетинг, реклама и продажби
o Подбор на служители
o Организиране на обучения и развитие на служители
o Изготвяне на бизнес план
o Изготвяне на бизнес анализ
o Оборудване на промишлени предприятия
o Внедряване на ЕРП системи
o Изготвяне на пазарни анализи и проучвания
o Изготвяне на конкурентен анализ
o Валидиране на системи за качество
o Валидиране на системи за оптимизация на производство
o Валидиране на складови програми
o Изготвяне на технологични карти и технологии за производство
o Смяна на статут на имот
o Обучения по всички теми за ЕС, по структуриране на проектния цикъл и управление на успешен проект
o Изготвяне на тръжни документации по Закона за обществените поръчки, както консултации и подкрепа по всички нормативни документи, свързани с изразходването на публични средства
o Предоставянето на консултантската услуга по подготовката на проектното предложение
o Консултиране по програма Хоризонт 2020 – потенциални възможности, подкрепа при формулиране на идеята, подготовката на проекта, съдействие за намиране на партньори, подкрепа при комуникацията и преговорите с европейската администрация и с партьорите по проекта;
o Подкрепа при управлението на проектите;
o Консултации и изготвяне на проектни предложения по Оперативните програми на ЕС 2014-2020. Управлението и отчитането на проекта;

За нашите служители всеки клиент е уникален и заслужава специално внимание


Изборът на клиента става след задължително изготвяне на индивидуална оферта.


Очакваме ви!

Shopping Cart Items

Empty cart

No products in the cart.

Return to Shop
Search for:
X