Виртуалния офис специализиран в онлайн бизнес мениджмънта и администрацията предоставя следните абонаментни услуги

 • Изготвяне на тръжни документации по Закона за обществените поръчки, както консултации и подкрепа по всички нормативни документи, свързани с изразходването на публични средства
 • Консултиране по програма Хоризонт 2020 – потенциални възможности, подкрепа при формулиране на идеята, подготовката на проекта, съдействие за намиране на партньори, подкрепа при комуникацията и  преговорите с европейската администрация и с партьорите по проекта;
 • Подкрепа при управлението на проектите;
 • Консултации и изготвяне на проектни предложения по Оперативните програми на ЕС 2014-2020. Управлението и отчитането на проекта;
 • Изготвяне на бизнес анализи;
 • Проучване относно предварителната оценка за допустимост на бенефициент по конкретна програма
 • Текстообработка и работа с файлове
 • Цялостно дистанционно администриране на управление на компании или отделни отдели
 • Пускане  в експлоатация на производствени участъци, административни отдели и звена
 • Виртуална офис администрация
 • Комуникация с клиенти, институции и доставчици
 • Маркетинг, реклама и продажби
 • Подбор на служители
 • Организиране на обучения и развитие на служители
 • Изготвяне на пазарни анализи и проучвания
 • Изготвяне на конкурентен анализ
 • Валидиране на системи за качество
 • Валидиране на системи за оптимизация на производство
 • Валидиране на складови програми
 • Изготвяне на технологични карти и технологии за производство

За нашите служители всеки клиент е уникален и заслужава специално внимание

Изборът на клиента става след задължително изготвяне на индивидуална оферта.

Очакваме ви!

Shopping Cart Items

Empty cart

No products in the cart.

Return to Shop
Search for:
X